วิธีการใช้งาน

สามารถเข้าถึงได้ผ่าน https://account.srt.ac.th และเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ

นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email Google (@srt.ac.th) , Microsoft (@m.srt.ac.th) และ SRT Account ด้วยตนเองได้ ผ่าน SRT Account

สามารถติดต่อได้ที่ งานสื่อนวัตกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ Email: [email protected] หรือ โทร 02-3961984 ต่อ 125